Giỏ hàng

Zippo.vn | Zippo Vietnam

Vì sự an toàn của người tiêu dùng, của nhân viên, và của nhân viên cấp cứu, chúng tôi tạo ra sẵn Bảng dữ liệu an toàn (Safety Data Sheets – SDS) để cung cấp những thông tin về các tính chất và các thủ tục trong việc xử lý an toàn hoặc làm việc với các sản phẩm của Zippo.