Giỏ hàng

Zippo.vn | Zippo Vietnam

ZIPPO

RUỘT BẬT LỬA

RUỘT MỚI - PHONG CÁCH MỚI

ZIPPO

RUỘT BẬT LỬA

RUỘT MỚI - PHONG CÁCH MỚI

ZIPPO

RUỘT BẬT LỬA

RUỘT MỚI - PHONG CÁCH MỚI

NGỌN LỬA ĐÔI

Ruột Gas

NGỌN LỬA ĐƠN

Ruột Gas

TIA ĐIỆN ĐÔI

Ruột điện sạc

NGỌN LỬA ĐÔI

Ruột Gas

NGỌN LỬA ĐƠN

Ruột Gas

TIA ĐIỆN ĐÔI

Ruột pin sạc

NGỌN LỬA ĐÔI

Ruột Gas

NGỌN LỬA ĐƠN

Ruột Gas

TIA ĐIỆN ĐÔI

Ruột pin sạc

ZIPPO THAY ĐỔI NGỌN LỬA CỦA BẠN

ZIPPO THAY ĐỔI
NGỌN LỬA CỦA BẠN

Tùy chỉnh phong cách bật lửa Zippo của bạn với bộ sưu tập ruột mới. Bạn có thể chọn ngọn lửa đơn, ngọn lửa kép với ruột gas hoặc pin sạc. Ruột gas khí nén cung cấp ngọn lửa không mùi mạnh mẽ, trong khi ruột pin sạc cho ngọn lửa chống gió và dễ dàng sạc lại. Tất cả các ruột đều giữ được âm thanh mở nắp đặc trưng của bật lửa Zippo.

Tùy chỉnh phong cách bật lửa Zippo của bạn với bộ sưu tập ruột mới. Bạn có thể chọn ngọn lửa đơn, ngọn lửa kép với ruột gas hoặc pin sạc. Ruột gas khí nén cung cấp ngọn lửa không mùi mạnh mẽ, trong khi ruột pin sạc cho ngọn lửa chống gió và dễ dàng sạc lại. Thất cả các ruột đều giữ được âm thanh mở nắp đặc trưng của bật lửa Zippo.

SỬ DỤNG VỚI TẤT CẢ KÍCH THƯỚC

SỬ DỤNG VỚI TẤT CẢ KÍCH THƯỚC

VỎ BẬT LỬA ZIPPO

VỎ BẬT LỬA ZIPPO

* NGOẠI TRỪ LOẠI VỎ SLIM HOẶC VỎ TÁI BẢN 1935

* NGOẠI TRỪ LOẠI VỎ SLIM HOẶC VỎ TÁI BẢN 1935

Double Torch Icon

NGỌN LỬA ĐÔI

Ruột Gas

590,000 ₫
Single Torch Icon

NGỌN LỬA ĐƠN

Ruột Gas

540,000 ₫
Double Arc Icon

TIA ĐIỆN ĐÔI

Ruột pin sạc

740,000 ₫
Double Torch Butane Insert - shown in hand and close up

NGỌN LỬA ĐÔI

RUỘT GAS

Cung cấp ngọn lửa gấp đôi sức mạnh, có thể sạc nhiều lần và cho công suất đồng đều của 2 ngọn lửa.

INSERT FEATURES

Up to 30-60 5-10 second lights per fill at 1 inch flame height.
Up to 10,000 cycles - piezo life expectancy
Can exceed  2300 degrees F (1260 degrees C) flame temperature
0.9 grams fill capacity
40-100 degrees F (4-37 degrees C) ideal operating temperature
5000 ft (1500 m) altitude or higher will affect performance
Double Torch Insert - Shown in hand and close up

NGỌN LỬA ĐÔI

RUỘT GAS

Cung cấp ngọn lửa gấp đôi sức mạnh, có thể sạc nhiều lần và cho công suất đồng đều của 2 ngọn lửa.

TÍNH NĂNG NỔI TRỘI

Up to 30-60 5-10 second lights per fill at 1 inch flame height.
Up to 10,000 cycles - piezo life expectancy
Can exceed  2300 degrees F (1260 degrees C) flame temperature
0.9 grams fill capacity
40-100 degrees F (4-37 degrees C) ideal operating temperature
5000 ft (1500 m) altitude or higher will affect performance

NGỌN LỬA ĐƠN

RUỘT GAS

Ngọn lửa xanh mạnh mẽ chỉ với một cái nhấn.

Single Torch Butane Insert - sho

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Up to 10,000 cycles - piezo life expectancy
Can exceed  2300 degrees F (1260 degrees C) flame temperature
0.9 grams fill capacity
40-100 degrees F (4-37 degrees C) ideal operating temperature
5000 ft (1500 m) altitude or higher will affect performance

NGỌN LỬA ĐƠN

RUỘT GAS

Ngọn lửa xanh mạnh mẽ chỉ với một cái nhấn.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

Up to 10,000 cycles - piezo life expectancy
Can exceed  2300 degrees F (1260 degrees C) flame temperature
0.9 grams fill capacity
40-100 degrees F (4-37 degrees C) ideal operating temperature
5000 ft (1500 m) altitude or higher will affect performance
Single Torch Insert - Shown in hand and close up
Double Arc Electric Insert - sho

TIA ĐIỆN ĐÔI

Ruột pin sạc

Hai tia plasma vòng cung đan chéo tối đa hóa khả năng bắt lửa. Sạc nhanh với cáp USB.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

40 uses per charge
300 charges - 12,000 total uses
1 hour recharge time
very windproof
Do Not expose to moisture or submerge in liquid
Double Arc Insert - Shown in hand and close up

TIA ĐIỆN ĐÔI

RUỘT PIN SẠC

Hai tia plasma vòng cung đan chéo tối đa hóa khả năng bắt lửa. Sạc nhanh với cáp USB.

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

40 uses per charge
300 charges - 12,000 total uses
1 hour recharge time
very windproof
do not expose to moisture or submerge in liquid